Informace o škole   -   1 / 7  

Při každé otázce vyberte, případně napište vaši odpověď. Otázky jsou rozdělené do sedmi částí, po ukončení každé části stiskněte „Pokračovat“ v pravém dolním rohu.

Vopred ďakujeme.

základní škola, jen 1. stupeň střední odborná škola
základní škola, 1. i 2. stupeň sdružená střední škola
speciální základní škola speciální střední škola
gymnázium střední odborné učiliště


a) Celkový počet učeben ve škole
b) Počet počítačových učeben