Osobní informace   -   1 / 8  

V dotazníku se budeme věnovat vámi vybrané hodině. Vyberte si proto jednu kombinaci předmět / třída, kterou vyučujete, o které si myslíte, že poskytuje nejlepší vzdělávací příležitosti pro studenty a pokuste se odpovědět na otázky vzhledem k této hodině. Pokud si neumíte vybrat, použijte první hodinu, kterou v týdnu vyučujete.

Prosím odpovídejte na otázky na základě práce studentů, kterou vykonávají v hodinách nebo mimo vyučování (například práce studentů doma nebo po ukončení formálního vyučování.)

Při každé otázce vyberte, případně napište vaši odpověď. Otázky jsou rozdělené do osmi částí, po ukončení každé části stiskněte „Pokračovat“ v pravém dolním rohu.

Předem děkujeme.

Muž Žena
do 30 let od 51 do 60 let
od 31 do 40 let více než 60 let
od 41 do 50 let
Práce na plný pracovní úvazek
Zkrácený pracovní úvazek (50-90 % plného úvazku)
Zkrácený pracovní úvazek (méně než 50 % plného úvazku)
Méně než 1 rok 11-20 let
1-2 roky 21-30 let
3-5 let více než 30 let
6-10 let