Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, společnost Microsoft ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky realizuje od roku 2004 v prostředí českých základních a středních škol iniciativu Microsoft Partneři ve vzdělávání. Tento celosvětový program pomáhá učitelům na českých školách účelně rozvíjet využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce a v práci pedagogických pracovníků a plynule zvyšovat informační gramotnost žáků a studentů.
Neoddělitelnou součástí tohoto programu je projekt Průzkumu a evaluace, který je v České republice realizován ve spolupráci s obecně prospěšnou organizací Q-Mat. Cílem této aktivity je monitorování, nasazení a využit9 informačních a komunikačních technologií (dále ICT) v prostředí základních a středních škol ČR a sledování úrovně informační gramotnosti pedagogických pracovníků a žáků.
Výsledky tohoto průzkumu nejsou používány ke komerčním účelům a slouží hlavně jako podklad pro účelné směrování aktivit iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání. Věřím, že výsledky zpracování tohoto průzkumu pomohou zlepšit přístup k výpočetní technice a k informačním zdrojům v oblasti školství.
Tento průzkum realizujeme už pátý rok a výsledky předchozích průzkumů si můžete prohlédnout na stránce www.ModernyUcitel.cz v sekci Průzkumy.

S ohledem na výše uvedené Vás prosím o zodpovězení předložených otázek. Tímto krokem nám významně pomůžete připravit aktivity a projekty, které najdou v prostředí základních a středních škol České republiky své plnohodnotné uplatnění a budou pro všechny zapojené školy, jejich studenty a pedagogické pracovníky účelné.

Dotazník je anonymní, prosím Vás však o vyplnění základních údajů potřebných pro jeho statistické zpracování. Dotazník vyplňte do 30. 3. 2010.

Předem Vám děkujeme za Vaši ochotu a čas strávený při vyplňování dotazníku.

S pozdravem,

Jan Martínek
Manažer iniciativy Partneři ve Vzdělávání, Microsoft Česká republika


Návrat na úvodní stránku